Homeآموزش جوایز

هدیه شارژ به روش کارت به کارت

هدیه شارژ به روش کارت به کارت

برای استفاده از این جایزه به موارد زیر دقت کنید : حتما قبل از شارژ حساب جایزه را فعال کنید در غیر اینصورت قادر به دریافت این جایزه نخواهید بود این جایزه فقط برای هربار شارژ حساب فابل استفاده می باشد این جایزه برای واریز های بیشتر از ۱۰ هزار تومان می باشد  

برای استفاده از این جایزه به موارد زیر دقت کنید :

  1. حتما قبل از شارژ حساب جایزه را فعال کنید در غیر اینصورت قادر به دریافت این جایزه نخواهید بود
  2. این جایزه فقط برای هربار شارژ حساب فابل استفاده می باشد
  3. این جایزه برای واریز های بیشتر از ۱۰ هزار تومان می باشد