Homeآموزش کازینو

آموزش بازی بلک جک

آموزش بازی بلک جک

بازی بلک جک یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کازینو در صد سال اخیر بوده است که در سراسر دنیا شناخته شده است. اگر‌چه در قرن ۲۱ام، بازی‌های اسلات از بازی بلک جک پیشی گرفتند، اما همچنان بلک جک یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کارتی کازینو در جهان است. ریشه نام این بازی به جنگ جهانی اول و به سال ۱۷۶۰ فرانسه برمی گردد. قوانین بازی آسان است.

هدف بازی

هدف از بازی بلک جک (Blackjack) این است که مجموع کارت‌های شما بیشتر از مجموع کارت‌های دیلر (Dealer) شود به شرطی که مجموع امتیاز دست شما از عدد ۲۱ بیشتر نشود. بهترین دست بازی را دست بلک جک می‌گویند که زمانی اتفاق می‌افتد که مجموع دو کارت اولی که پخش می‌شود، عدد ۲۱ شود. شما فقط با دیلر رقابت می‌کنید و رقابتی با سایر بازیکنان ندارید.

 • این بازی با هشت دست کارت انجام می‌شود.
 • دیلر همیشه روی عدد ۱۷ متوقف می‌شود.
 • امکان دابل داون (دو برابر کردن مقدار شرط ) روی هر دو کارت اولیه‌ وجود دارد.
 • بعد از اسپلیت (تبدیل کارت‌ها به دو دست جداگانه)، دابل داون ممکن نیست.
 • شما می‌توانید کارت‌های اولیه با ارزش یکسان را اسپلیت کنید.
 • در هر دست مجاز به انجام یک اسپلیت هستید.
 • به هر کارت آس اسپلیت شده یک کارت داده می‌شود.
 • بیمه، زمانی پیشنهاد می‌شود که کارت رو شده‌ی دیلر «آس» باشد.
 • دست بلک جک به نسبت ۳:۲ برنده می‌شود.
 • شرط بیمه به نسبت ۲:۱ پرداخت می‌شود.
 • اگر دست‌ها مساوی شود، قانون پوش (Push) اعمال می‌شود.

قوانین بازی

بازی توسط یک دیلر اجرا می‌شود و حداکثر هفت بازیکن دور میز بلک جک می‌نشینند.

بازی با هشت دست کارت استاندارد ۵۲ کارتی انجام می‌شود. ارزش کارت‌ها در بازی بلک جک به شرح زیر است:

 • ارزش کارت‌های ۲ تا ۱۰ به اندازه عدد خودشان است.
 • ارزش کارت‌های عکس (سرباز، بی‌بی و شاه) هر کدام ۱۰ است.
 • ارزش کارت آس ۱ یا ۱۱ است. بر این اساس که کدام عدد برای آن دست مناسب‌تر است، در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که دست سافت (Soft Hand) دستی است که ارزش کارت آس در آن ۱۱ است.

بعد از آنکه زمان اختصاص داده شده برای شرط‌بندی به پایان رسید، دیلر یک کارت برای هر بازیکن رو می‌کند. کارت کشیدن از اولین بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود و در جهت عقربه‌های ساعت ادامه پیدا می‌کند و به دیلر ختم می‌شود. سپس دیلر یک کارت دوم برای هر بازیکن رو می‌کند اما کارت دوم خودش، رو نشده باقی می‌ماند. ارزش دست اولیه شما، کنار کارت‌های شما نمایش داده می‌شود.

دست بلک جک (Blackjack)

اگر ارزش دو کارت اولیه شما دقیقا برابر با عدد ۲۱ شود، شما یک دست بلک جک دارید!

بیمه (Insurance)

اگر کارت رو شده دیلر آس باشد، به شما این اختیار داده می‌شود که بیمه خریداری کنید تا خود را از خطر بلک‌جک شدن دست دیلر حفظ کنید. این کار را حتی زمانی که دست خودتان هم بلک جک باشد می‌توانید انجام دهید. مقدار مبلغ بیمه، نصف شرط اصلی شما است. شرط بیمه به صورت مجزا از شرط روی دستتان، بسته می‌شود. دیلر یک نگاه به کارت رو نشده خود می‌کند تا چک کند که دستش بلک جک هست یا نه. اگر دست دیلر بلک جک نباشد، دور بازی ادامه پیدا می‌کند. اگر دست دیلر بلک جک باشد و دست شما بلک جک نباشد، دیلر برنده می‌شود. اگر دست شما و دیلر، هر دو بلک جک باشد، بازی با قانون پوش به پایان می‌رسد و مبلغ شرط شما برگردانده می‌شود. توجه داشته باشید، اگر کارت رو شده دیلر ۱۰ یا کارت عکس باشد، به شما اجازه خرید بیمه داده نمی‌شود. در این حالت، دیلر هم نمی‌تواند برای چک کردن بلک جک بودن دست خود، کارت‌ رو نشده خود را نگاه کند.

دابل داون (Double Down)، هیت (Hit) و توقف یا استند (Stand)

وقتی دست دیلر بعد از بررسی دو کارت اولیه بلک جک نباشد، بازیکنان این فرصت را دارند که به نوبت، ارزش یا همان مقدار عددی دست خود را افزایش دهند. برای انجام این کار، دیلر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و به بازیکنان کارت‌های بیشتری برای دست‌هایشان پیشنهاد می‌دهد.

اگر ارزش دست اولیه شما ۲۱ نباشد، می‌توانید اقدام به دابل داون کنید. در این حالت، شما شرط خود را دو برابر می‌کنید و فقط یک کارت اضافه برای دست خود می‌کشید. همچنین می‌توانید یک کارت اضافه برای بالا بردن ارزش دست خود درخواست کنید که به این کار هیت گفته می‌شود. در حالت هیت، شما می‌توانید بیشتر از یک بار کارت دریافت کنید. شما می‌توانید آنقدر هیت کنید تا با اطمینان خاطر از دست خود، در نهایت تصمیم به توقف کنید.

اسپلیت (Split)

اگر دست اولیه شما جفت باشد (دو کارت با ارزش عددی یکسان)، این اختیار را دارید که دست جفت خود را به دو دست جدا تفکیک کنید که به این کار اسپلیت می‌گویند. مقدار شرط هر دوی این دست‌ها با شرط اولیه برابر است. بعد از آنکه کارت دوم به هر دو دست شما داده شد، شما می‌توانید با هیت، ارزش هر دو دست خود را افزایش دهید. باز هم زمانی که از مقدار عددی دست خود مطمئن شدید، می‌توانید توقف کنید. با این وجود، اگر دست جفت اولیه «آس» را اسپلیت کنید، فقط یک کارت اضافه برای هر دست دریافت می‌کنید و اجازه هیت ندارید.

نتیجه (Outcome)

اگر مجموع دست شما از عدد ۲۱ بیشتر شود، دست شما سوخته (Bust) به حساب می‌آید و تمام شرطی را که روی آن بسته‌اید، می‌بازید.

وقتی تمام بازیکنان نوبت خود را بازی می‌کنند، دیلر کارت رو نشده خود را رو می‌کند. دیلر باید در دست‌هایی که ارزش آن ۱۶ و یا کمتر از ۱۶ است، هیت انجام دهد و در «دست‌های سافت» ۱۷ یا بیشتر توقف کند. (همانطور که قبلا هم ذکر شد، دست سافت به دستی گفته می‌شود که یک آس، با ارزش ۱۱ دارد.)

شما زمانی برنده می‌شوید که ارزش دست نهایی شما، نسبت به دیلر، نزدیک‌تر به عدد ۲۱ باشد و یا در حالتی که دست دیلر سوخته باشد. اگر ارزش دست شما با دیلر یکسان باشد، آن دور از بازی با قانون پوش به پایان رسیده و مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود.

دست بلک جک فقط با دو کارت اولیه کشیده شده به وجود می‌آید. یک دست با مجموع ۲۱ که حاصل یک دست جفت اسپلیت شده است، دست بلک جک به حساب نمی‌آید. بنابراین، دست بلک جک در مقابل دستی جفتی که  بعد از اسپلیت شدن به عدد ۲۱ رسیده باشد، برنده به حساب می‌آید.

بازیکن پشت دست (Bet Behind)

قابلیت بازیکن پشت دست به شما اجازه می‌دهد که روی دست یک بازیکن دیگر شرط ببندید. در واقع شما در نتیجه حاصل دست آن بازیکن شریک می‌شوید. مبلغ برد برای بازیکن پشت دست مانند شرط‌های رایج دیگر است.

شما چه در میز بلک جک حضور داشته باشید و قصد بازی دست خود را داشته باشید و یا حضور نداشته باشید، می‌توانید شرط بازیکن پشت دست ببندید. اما نمی‌توانید شرط بازیکن پشت دست را روی دست خود ببندید.

در زمانی که امکان شرط‌بندی هنوز وجود دارد، می‌توانید اقدام به بستن شرط خود روی هر کدام از بازیکنان با کلیک روی ناحیه فعال بازیکن در جایگاهش نمایید. موس خود را روی ناحیه « بازیکن پشت دست» مربوط به آن بازیکن قرار دهید تا تعداد کل بازیکنانی که روی این بازیکن شرط بسته‌اند به همراه مجموع شرط آن‌ها را مشاهده کنید.

اگر شرط بازیکن پشت دست بستید و بازیکن در آن جایگاه تصمیم گرفت در آن دور از بازی شرکت نکند، مبلغ شرط شما بلافاصله برگردانده می‌شود.

نام مستعاری که روی جایگاه هر بازیکن دور میز بلک جک نمایش داده می‌شود، شخصی را مشخص می‌کند که تمام تصمیم‌ها را در خصوص آن دست می‌گیرد. شما هم می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا مایل هستید هنگامی که اولین کارت دیلر آس است، بیمه شوید. می‌توانید از قبل تصمیم بگیرید زمانی که پشت دست یک بازیکن قرار گرفته‌اید و او تصمیم به دابل داون یا اسپلیت دارد، شما هم مایل هستید شرط خود را دوبرابر کنید یا خیر.

می‌توانید این تنظیمات را با کلیک کردن روی دکمه تنظیمات (Settings) و انتخاب گزینه بازیکن پشت دست تغییر دهید. شما این انتخاب را دارید که تیک مربوط به گزینه Allow other players to bet behind me را بردارید تا در این صورت مانع از ثبت شرط «پشت دست بازیکن» توسط سایر بازیکنان روی دست خود شوید.

آیکون هات پلیرز (Hot Players) به شما کمک می‌کند تا همبازی خود را که در بازی بلک جک طولانی‌ترین روند برد را داشته است، بشناسید.

عدد داخل مدال طلایی تعداد دورهای متوالی برد بازیکن را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید به محض آنکه یک هات پلیر یک دور از بازی را ببازد مدال طلایی را نیز از دست می‌دهد.

دکمه (Deal Now)

دکمه Deal Now زمانی فعال می‌شود که در یک میز بلک جک نشسته باشید و شرط حداقلی یا بیشتر خود را بسته باشید. روی دکمه کلیک کنید تا شرطی را که بسته‌اید، نهایی کنید. شرط شما برای سایر بازیکنان پشت میز قابل دیدن است. اگر تمام بازیکان دکمه Deal Now را زده باشند، آن دور از بازی قبل از اتمام زمان مقرر شرط بندی آغاز می‌شود.

مبلغ برد (Payouts)

 • اگر دست شما دست بلک جک باشد به نسبت ۳:۲ برنده می‌شوید.
 • اگر دست معمولی باشد، به نسبت ۱:۱ برنده می‌شوید.
 • اگر دیلر با دست بلک جک برنده شود، بیمه به نسبت ۲:۱ به شما پرداخت می‌شود.

توجه فرمایید که هرگونه اختلال، آن دور از بازی و تمام مبالغ برد نهایی آن دور را باطل می‌کند.

بازگشت به بازیکن (Return to Player)

درصد بهینه تئوری مبلغ برد برای بازی بلک جک ۹۹/۲۸ درصد است.

دکمه Take a Seat

روی گزینه  Take a Seat در قسمت بالای جایگاه خالی که قصد دارید آن را در اختیار بگیرید، کلیک کنید.

وقتی یک جایگاه دور یک میز انتخاب کردید، نام شما در زیر جایگاه مربوطه، در صفحه نمایش داده می‌شود.

وقتی قصد دارید جایگاه را ترک کنید، روی دکمه X روی جایگاه خود کلیک کنید.

اگر شما به مدت دو یا سه دور متوالی غیرفعال باشید و شرط بندی نکنید، جایگاه خود را از دست می‌دهید.

شرط بندی

حداقل و حداکثر شرط‌ مجاز در  پنل Bet Limits در بالای صفحه نمایش داده می‌شود.

برای شرکت در بازی، باید به اندازه کافی پول برای پرداخت شرط‌های خود داشته باشید. برای مشاهده میزان موجودی فعلی خود می‌توانید موجودی فعلی (Balance) را در صفحه خود ببنید.

چراغ‌های راهنمایی روی صفحه وضعیت فعلی شما را برای شرط‌بندی در این دور نشان می‌دهد :

چراغ سبز– می‌توانید شرط ببندید.

چراغ زرد- زمان شرط بندی تقریبا رو به اتمام است.

چراغ قرمز– شرط بندی روی این دست به پایان رسیده است.

نمایشگر ژتون‌ها، ارزش هر ژتون را جهت انتخاب برای شرط‌بندی روی قسمت‌های مختلف نشان می‌دهد. تنها ژتون‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که شما بر حسب موجودی فعلی خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

وقتی یک ژتون را انتخاب می‌کنید، شرط بندی را با کلیک کردن روی قسمت مناسب شرط‌بندی در میز بازی تکمیل کنید. برای تمام جایگاه‌های شما شرط یکسانی به صورت خودکار قرار داده می‌شود. در کامپیوتر این موضوع روی شرط اصلی اعمال می‌شود. در تبلت و موبایل‌های هوشمند به شرط اصلی و شرط‌های جانبی اعمال می‌شود. هر بار که روی ناحیه شرط در میز کلیک می‌کنید بر اساس مقدار ژتونی که انتخاب کردید، شرط شما افزایش پیدا می‌کند تا زمانی که به حداکثر مقدار مجاز شرط برای آن شرط برسید. وقتی شما حداکثر شرط را می‌بندید، هیچ مبلغ اضافه دیگری برای آن شرط پذیرفته نمی‌شود و پیغامی روی قسمت شرط‌بندی شما ظاهر می­شود که به شما اعلام می‌کند که به مقدار حداکثر شرط رسیده‌اید.

نکته: حتما توجه کنید هنگامی که شما شرط خود را بسته­‌اید و زمان شرط‌بندی هنوز باقیمانده است، تا پایان زمان شرط‌بندی در صفحه باقی بمانید. کارهایی مانند بستن صفحه یا مینیمایز کردن آن (دادن پنجره به پایین)، به معنی ترک بازی محسوب شده و شرط شما در خصوص آن دور از بازی مردود می‌شود.

وقتی یک شرط را می‌بندید، دکمه دوبرابر (Double) در صفحه ظاهر می‌شود. هر کلیک این دکمه، شرط شما را تا رسیدن به مقدار حداکثر مجاز دو برابر می‌کند. این دکمه بعد از بستن هر گونه شرط فعال می‌شود.

شما فقط یک بار می‌توانید شرط خود را دوبرابر کنید.

دکمه تکرار (Repeat) به شما این امکان را می‌دهد که تمام شرط‌های خود از دور قبلی بازی را تکرار کنید. این دکمه تنها تا قبل از انتخاب اولین ژتون فعال می‌ماند.

دکمه بازگشت (Undo) آخرین شرطی را که شما بسته‌اید، حذف می‌کند.

شما مجاز هستید که دکمه بازگشت را به طور متناوب بزنید تا شرط‌های شما تک به تک و خلاف جهتی که شرط‌ها را بسته‌اید، حذف شود. توجه داشته باشید که شرط‌های شما زمانی قابل حذف شدن است که زمان شرط بندی همچنان باقی مانده باشد. (چراغ سبز و یا زرد)

نشانگر مجموع شرط‌ها (Total Bet) مقدار کل شرط‌هایی که در این دور بسته‌اید، را نمایش می‌دهد.

تصمیم گیری

بعد از آنکه دو کارت اول خود را دریافت کردید، می‌توانید با توجه به دستتان یک تصمیم اولیه بگیرید. این کار قبل از اینکه دیلر به نوبت شما برسد، انجام می‌گیرد. انتخاب‌های شما برای تصمیم‌گیری ( برای مثال هیت، توقف، دابل داون و یا اسپلیت) روی جایگاه شما نمایش داده می‌شود. فقط مواردی که در حال حاضر برای شما در دسترس باشد، فعال می‌شود.

وقتی که نوبت شماست، دیلر بر اساس تصمیم اولیه که گرفتید عمل می‌کند. اگر قبل از اینکه نوبت به شما برسد، هنوز تصمیم نگرفته باشید، پنجره مربوط به تصمیم‌گیری در وسط صفحه ظاهر می‌شود. چراغ راهنمایی به شما در خصوص زمان باقیمانده برای تصمیم‌گیری اطلاع می‌دهد.

گزینه‌های تصمیم گیری به شکل زیر نشان داده شده‌اند:

هیت: دکمه سبز با علامت +

استند: دکمه قرمز با علامت منفی

دابل داون: دکمه نارنجی با علامت ×2

اسپلیت: دکمه آبی با دو فلش مخالف

اگر تا قبل از اتمام زمان مقرر تصمیم‌گیری نکنید، این عدم پاسخ به منزله « استند» در نظر گرفته می‌شود. 

گفت‌وگو

می‌توانید با دیلر و یا سایر بازیکنان گفت‌وگو داشته باشید. در قسمت گفت‌وگو پیام خود را بنویسید و برای ارسال آن روی فلش کنار قسمت چت و یا دکمه Enter کلیک کنید.

از دکمه چت برای بزرگ کردن یا بستن صفحه چت استفاده کنید.

شما می‌توانید سایز مربوط به پنجره گفت‌وگو را تغییر داده و آن را در هر جای صفحه خود قرار دهید.

شماره بازی

هر دور بازی با یک شماره بازی منحصر به فرد مشخص می‌شود.

این عدد ساعت شروع بازی را بر حسب GMT نمایش می‌دهد.

ثانیه:دقیقه:ساعت

لطفا از این عدد در هنگام صحبت کردن با قسمت ارتباط با مشتری (Customer Service) برای اشاره به یک دور مسابقه خاص استفاده کنید و یا از شماره بازی یک اسکرین شات بگیرید.

صدا

دکمه صدا، تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی میز بازی تغییر کند صدا به صورت خودکار وصل می‌شود. شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صدا را در قسمت تنظیمات (Settings) و سپس قسمت صدا (Sound) تغییر دهید.

تاریخچه بازی

با کلیک دکمه تاریخچه (History)، یک پنجره باز می‌شود که تمام دورهای بازی‌های زنده‌ای که شما بازی کردید به همراه نتایج آن را ارائه می‌دهد. می‌توانید گزارشی از وضعیت فعالیت قبلی خود داشته باشید. برای این کار، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

 • تاریخچه حساب کاربری (ACCOUNT HISTORY): تاریخچه‌ی کاملی از کل حساب کاربری شما شامل تاریخ، بازی‌ها، مقدار شرط‌ها و مقدار برد پرداخت شده را به شما می‌دهد. آخرین دورهای بازی شده در بالای لیست نشان داده می‌شود.
 • تاریخچه بازی (GAME HISTORY): تاریخچه مربوط به یک بازی خاص را با انتخاب یک بازی از ستون بازی‌ها (Game) به شما ارائه می‌دهد.

تنظیمات (Settings)

دکمه تنظیمات یک لیست از تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر را نمایش می‌دهد. تنظیماتی که انتخاب می‌کنید همان لحظه اعمال می‌شود و در تنظیمات پروفایل شما باقی می‌ماند. از هر دستگاه دیگری که وارد شوید نیز این تنظیمات به همان شکل نشان داده می‌شود. تنظیمات در چند زبانه مختلف در پنجره تنظیمات تقسیم بندی شده‌اند:

 • تنظیمات کلی (General)

می‌توانید صفحه مربوط به گفت‌وگو بازیکنان را در حالت پنهان/نمایش قرار دهید.

می‌توانید گزینه «شرط‌های جانبی» را فعال کنید.

 • تنظیمات ویدئو (Video): تنظیمات مربوط به کیفیت ویدئو به صورت خودکار انجام می‌شود اما شما می‌توانید تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر ویدئو را به صورت دلخواه تغییر دهید.
 • تنظیمات صدا (Sound): شما می‌تواند صدای دیلر (Dealer’s Voice) و یا صدای بازی (Game Sound) را با دلخواه خود کم یا زیاد و یا قطع/ وصل نمایید.
 • بازیکن پشت دست  (Bet Behind): شما می‌توانید یک استراتژی خاص تعریف کنید و بازیکنان دیگر را از اینکه پشت دست شما شرط ببندند، منع کنید.

نحوه برخورد با اختلالات و خطاها

اگر هر خطایی در بازی، سیستم شرط‌بندی و یا روند بازی اتفاق بیفتد، آن دور از بازی به صورت موقت متوقف می‌شود تا دیلر به مدیر شیفت اطلاع دهد. شما و سایر بازیکنان از طریق سیستم گفت‌وگو و یا یک پیغام کوچک روی صفحه (Pop-up message) مطلع می‌شوید که مشکل در حال بررسی است. اگر مدیر بتواند بلافاصله مشکل را رفع کند، بازی به صورت عادی ادامه پیدا می‌کند. اما اگر بلافاصله قابل حل نباشد، آن دور از بازی لغو و پول شرط اولیه بازیکنان شرکت‌کننده به حساب آن‌ها برمی‌گردد.

روند مربوط به قطع ارتباط (Disconnect)

اگر قبل از اتمام زمان شرط‌بندی ارتباط شما قطع شود، شرط شما باطل و مبلغ شرط برگردانده می‌شود اما اگر ارتباط شما با یک دور از بازی بعد از اتمام زمان شرط‌بندی قطع شود، هر شرطی که بسته بودید معتبر باقی می‌ماند و در غیاب شما بررسی می‌شود. بعد از ارتباط مجدد، شما می‌تواند نتایج شرط‌بندی خود را در پنجره مربوط به تاریخچه مشاهده کنید.

بُر زدن کارت‌ها (Shuffling)

بازی تا رسیدن به کارت جداکننده (Cut card) ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن بلافاصله کارت‌ها توسط دیلر و یا یک شخص برزننده بر زده می‌شود. اگر میز بُر (Shuffle Table) وجود داشته باشد، دو کفشک با دو دسته کارت دیگر وجود خواهد داشت. در این شرایط، دیلر کفشک‌ها را تعویض می‌کند و یک شخص شروع به بُر زدن کارت‌ها در«میز بُر» می‌کند در حالی که دیلر به اجرای بازی ادامه می‌دهد.

بازی‌های بیشتر

شما می‌تواند در صورت امکان دکمه لابی (LOBBY) را در هر لحظه جهت انتخاب بازی‌های دیگر انتخاب کنید.

این گزینه به شما این انتخاب را می‌دهد تا به راحتی هر بازی آنلاین و یا میز دیگری را انتخاب کنید. تا زمانی که تصمیم قطعی می‌گیرید وارد یک میز دیگر شوید، از میز فعلی حذف نمی‌شوید. شما حتا می‌توانید به جست‌وجوی بازی‌های دیگر در لابی بپردازید، در حالیکه در میز فعلی در حال بازی هستید.

کلیدهای میانبر

برای انجام دادن سریع امور مختلف در هنگام بازی کلیدهای میانبر زیر قابل استفاده است:

کلید عملکرد
کلیدهای عدد ۱ به بعد ژتون‌های مورد نظر خود را از قسمت ژتون‌ها انتخاب کنید. کلید ۱ مربوط به اولین ژتون از سمت چپ با کمترین ارزش است. کلید ۲ ژتون بعدی را انتخاب می‌کند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنید.
دکمه Space آخرین شرط شما را تکرار می‌کند. اگر دوباره آن را بفشارید شرط شما رو دوبرابر می‌کند.
(Ctrl+Z (CMD+Z آخرین شرط شما را لغو می‌کند.
Delete آخرین شرط شما را لغو می‌کند. اگر به مدت سه ثانیه این دکمه رو نگه دارید، تمام شرط‌های شما حذف می‌گردد.
Esc اگر جایی مقدور باشد از دکمه Esc برای موارد زیر استفاده می‌شود:

 •   خارج شدن از حالت تمام صفحه
 •   بستن یک پنجره باز شده دوم (مانند تاریخچه، راهنما، تنظیمات و …)
 •   باز کردن لابی