Homeآموزش جوایز

آموزش بازیهدیه خوش آمدگویی

آموزش بازیهدیه خوش آمدگویی

هدیه خوش امد گویی
برای استفاده از این جایزه به موارد زیر دقت کنید :

  1. حتما قبل از شارژ حساب جایزه را فعال کنید در غیر اینصورت قادر به دریافت این جایزه نخواهید بود
  2. این جایزه فقط برای اولین شارژ حساب می باشد
  3. این جایزه برای واریز های بیشتر از ۱۰ هزار تومان می باشد
  4. برای برداشت این جایزه باید حداقل ۷ دست بازی کنید

تاریخ استفاده از این بونس به پایان رسیده است